http://mistralbhp.pl/oferta/artykuly-bhp/tablice-instrukcje-i-naklejki-informacyjne/ Kategoria: Partnerzy finansowi | Współpraca od 2018-07-02
instrukcje informacyjne

W każdym miejscu pracy niezbędne jest zgodnie z przepisami prawa realizowanie szkoleń z zakresu BHP. Szkolenia BHP mają na celu zapewnienie pracownikom informacji, które pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z wykonywaniem czynności, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji a co za tym idzie wypadków, do tego służą instrukcje informacyjne. Im bardziej ryzykowna jest wykonywana praca, tym szkolenie BHP jest znacznie bardziej rozbudowane w zakresie przedstawiania informacji dotyczących tego, jak należy zachowywać się w miejscu pracy, by ograniczyć ryzykowanie niebezpiecznych zachowań a instrukcje informacyjne bardziej dokładne.

MISTRAL BHP Sp. z o.o. Poleczki 70 02-822 Warszawa

Baza stron internetowych Degama